Arbetsförmedlingen får inte kapas mitt i krisen. Fackförbundet ST: Rusta i stället för det som kommer efter corona

Debatt
Sverige står inför det största varslet sedan finanskrisen och med en global ekonomi i fritt fall. För att Sverige ska kunna ta sig ut ur krisen och hantera den stundande arbetslösheten behöver vi en aktiv arbetsmarknadspolitik.

I stället riskerar Arbetsförmedlingen att mitt i brinnande lågkonjunktur behöva säga upp ytterligare medarbetare. Nu behöver vi rusta i stället för att ytterligare kapa Arbetsförmedlingen. I veckan aviserade Arbetsförmedlingen en rekordartad ökning av antalet varsel i Sverige. Bara under förra veckan varslades 18 433 personer. Det är över sex gånger så många som samma period förra året.

Det blir allt tydligare att Coronautbrottet inte bara är en kris för folkhälsan utan också en ekonomisk kris. Just nu är den viktigaste uppgiften att rädda liv, men vi behöver också hantera den globala lågkonjunktur som kommer att följa.

I Sverige är vi bättre rustade än många andra länder att hantera de ekonomiska konsekvenserna av krisen. Många av de åtgärder som regeringen nu vidtar för att rädda svenska jobb är viktiga och nödvändiga, men de kommer inte att räcka hela vägen.

Vi behöver förbereda oss på att arbetslösheten kommer öka och många människor kommer att stå utan jobb och försörjning. Nu mer än kanske någonsin tidigare behöver vi en aktiv arbetsmarknadspolitik och vi behöver en Arbetsförmedling som har de bästa förutsättningarna att genomföra den.

För det är faktiskt så, vilket man inte kan tro om man följt de senaste årens debatt, att Arbetsförmedlingens handläggare förmedlar jobb och får arbetssökande i arbete.

I granskningen som Riksrevisionen nyligen presenterade av arbetsförmedlarnas effektivitet framgår också mycket tydligt att ju mer aktivt arbetsförmedlarna förmådde de arbetssökande att söka jobb, desto fler fick också jobb.

Man fann också att de arbetsförmedlare som i större utsträckning tog hjälp av externa aktörer (utbildningsinsatser, coachning för intervjuer mm) inte fick märkbart fler i arbete för det.

Slutsatsen av detta sammantaget är att det behövs mer Arbetsförmedling med duktiga arbetsförmedlare. Inte mindre.

Som det är nu har Arbetsförmedlingen inte tillräckligt med handläggare för att få ut människor i arbetsmarknadspolitiska insatser. Dessutom kommer man att behöva varsla ytterligare medarbetare under hösten, på grund av tidigare beslutade besparingar. Just när inflödet av arbetssökande kan förväntas bli historiskt högt ska alltså arbetsförmedlingen skära ner.

Det riskerar att skapa en helt ohållbar arbetsmiljö för de anställda. Men framförallt kommer det att leda till att de arbetssökande inte får det stöd de behöver att hitta nya jobb. Det gör livet svårare för de som behöver lotsas i en svår situation och det riskerar att leda till att den ekonomiska återhämtningen drar ut på tiden.

I måndags aviserade regeringen ett ”krispaket för jobb och omställning” som bland annat innebär en ökning av Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag om 330 miljoner.

Det kan låta som mycket pengar, men är långt ifrån tillräckligt. Det motsvarar en ökning med mindre än 5 procent av förvaltningsanslaget och räcker inte till för att återställa anslaget ens till den nivå som det var före nedskärningarna 2019.  

Det kommer inte att räcka till för att öppna upp stängda kontor runt om i landet. Det kommer inte att räcka till för att undvika höstens uppsägningar av arbetsförmedlare. Och det kommer definitivt inte att räcka till för att hjälpa rekordmånga nya inskrivna som behöver Arbetsförmedlingens stöd att komma ut i varaktig sysselsättning.

Vi vet att Arbetsförmedlingen kommer att vara en nyckel för att hjälpa Sverige ut ur krisen och bidra till en snabb återhämtning. Men för att kunna vara det behöver regeringen och januaripartierna visa att de menar allvar och satsa på Arbetsförmedlingen på riktigt. 

Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST

Fredrik Andersson, ordförande ST inom Arbetsförmedlingen

Artikeln publicerades i Aftonbladet 2020-04-03

Läs artikeln i Aftonbladet

Press

ST inom Arbetsförmedlingen JO-anmäler myndighetens hantering av kontorsnedläggningar

Idag JO-anmäler ST inom Arbetsförmedlingen myndighetens hantering av kontorsnedläggningar.
Debatt
Arbetsförmedlingen behövs

Arbetsförmedlingen behövs

Slå inte sönder en verksamhet som visar goda resultat i ett läge när Sverige har stora utmaningar med nyanlända. En sammanhållen statlig arbetsförmedling behövs och ger resultat, skriver Britta Lejon och Fredrik Andersson, Fackförbundet ST, i en replik på SvD Näringsliv Debatt.