Fackförbundet ST kongress 2020

7 (viktiga) saker att känna till från ST-kongressen 2020

Nyhet
Nu är kongressen avslutad – och den var händelserik! Vi har antagit en ny verksamhetsinriktning, valt förbundsordförande och ny styrelse. Dessutom togs en rad viktiga beslut om privata sjukvårdsförsäkringar och artificiell intelligens som beslutsfattare inom staten. Stefan Löfven höll också tal och hyllade Fackförbundet STs medlemmar!

Fackförbundet STs högsta beslutande organ är kongressen. Den hålls vart fjärde år då ombud från våra avdelningar bland annat väljer förbundsstyrelse och svarar på motioner. 

Kongressen skulle egentligen skett i våras men sköts upp på grund av pandemin. Nu genomfördes den istället helt digitalt. Det här är vad som hände på kongressen.

1. Britta Lejon valdes till förbundsordförande i fyra år till

Vår förbundsordförande sedan 2012, Britta Lejon, kommer fortsätta att leda förbundet de kommande fyra åren. Peter Lennartsson från ST inom flygledningen blev vald till förbundets första vice ordförande. Mikael Sandberg från ST inom Arbetsförmedlingen valdes till andra vice ordförande.

2. Vi ska fortsätta påverka arbetsgivare och politiker – så att du får bra villkor

Under kongressen antog vi en ny verksamhetsinriktning som anger vad vi ska fokusera på de närmsta åren. I den fastställer vi att vi kommer fortsätta att jobba för att våra medlemmar ska ha de bästa anställningsvillkoren, konkurrenskraftiga löner och god arbetsmiljö. 

Fackförbundet STs medlemmar styrs inte bara av arbetsgivarna, vi styrs också av politikerna och deras beslut. Därför måste vi påverka både arbetsgivarna och politiken. Detta påverkansarbete är något vi kommer att fokusera på under de kommande fyra åren.

3. Nej till LAS-utredningens förslag

Kongressen markerade tydligt att den inte tycker att förslagen i den så kallade LAS-utredningen ska bli verklighet. Om förändringarna genomförs så kommer de försämra anställningstryggheten för alla – även för dig som jobbar på uppdrag av staten. Kongressen gjorde följande uttalande:

”LAS-utredningens förslag underminerar den svenska partsmodellen och kastar ut anställda i en rättsosäker tillvaro, där anställningstryggheten ersätts av arbetsgivarens godtycke.

Fackförbundet ST kräver därför att regeringen avstår från att låta utredningens förslag ligga till grund för en ny lagstiftning om anställningsskydd. Sverige behöver utveckla anställningstryggheten, inte avveckla den.”

4. Vi säger nej till privata sjukvårdsförsäkringar

Många fackföreningar erbjuder sina medlemmar möjligheten att teckna privata sjukvårdsförsäkringar. Ämnet har varit omdiskuterat inom förbundet sedan tidigare. Under kongressen bestämdes nu att Fackförbundet ST inte ska erbjuda privata sjukvårdsförsäkringar till sina medlemmar.

Läs Publikts artikel.

5. Vi vill att människor står för beslutsfattandet inom staten

Kongressen antog ett program för en ”god digitalisering av samhället, arbetslivet och i vår egen organisation”. Digitalisering är nödvändig för en hållbar statsförvaltning. Dels för att vi ska kunna erbjuda god samhällsservice i hela landet och att skatter ska användas på ett ansvarsfullt sätt. 

Kraven vi ställer handlar om att ”digitaliseringen av statsförvaltningen ska ske på ett rättssäkert och ansvarsfullt sätt och utgå från ett medborgarperspektiv”. I det ingår att medborgare ska ha rätt att begära att en människa, inte en dator, fattar beslut i deras ärenden, samt att förbud införs mot automatiserade beslut. 

Läs Publikts artikel.

6. Nu har vi en ny förbundsstyrelse

Fackförbundet STs högsta beslutande organ tiden mellan kongresserna är förbundsstyrelsen. Ledamöterna, med undantag av personalrepresentanten, väljs av kongressen. De som sitter i styrelsen nu är:

  • Anneli Gårdbäck, ST inom Centrala studiestödsnämnden
  • EvaLena Moser, ST inom Universitet och högskolor
  • Linda Söderman, ST inom Skatteverket
  • Linus Olsson, ST inom Migrationsverket
  • Thomas Åding, ST inom Försäkringskassan
  • Tom Johnson, ST inom Polisen
  • Ida Sjögren, ST inom Swedavia
  • Kristofer Dahlgren, ST inom Pensionsmyndigheten
  • Daniel Granath, ST inom Statens tjänstepensionsverk

7. Stefan Löfven hyllade STs medlemmar

Se Stefan Löfvens tal till våra kongressledamöter. "Sverige fungerar trots allt. Och det där vet förstås ni. För att ni och de medlemmar som ni representerar får ju Sverige att fungera varje dag. 

Vi är inte alls igenom den här krisen än, vi kan inte sätta punkt, men den beslutsamhet som Sverige har visat under de gångna månaderna gör mig imponerad."

Se filmen på Youtube