Vill du börja forska?

Har du studerat några år och äntligen hittat ett ämne som du vill forska i? Då kanske du ska börja fundera på om en forskarutbildning kan vara något för dig.

Vad är en forskarutbildning?

En forskarutbildning omfattar ungefär 4 års heltidsstudier. I verkligheten brukar det dock röra sig om 5 år eftersom det är vanligt att de som läser forskarutbildningarna, doktorander, också undervisar.

Du läser kurser och genomför ett självständigt forskningsarbete som kan resultera i antingen en licentiatuppsats eller en doktorsavhandling.

De flesta doktorander har också en doktorandanställning. Det är en tidsbegränsad anställning på lärosätet där du går forskarutbildningen. Som doktorand undervisar du ofta på grund- och avancerad nivå.

En forskarutbildning som avslutas med en doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, motsvarande 4 år. En utbildning som leder till en licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng, motsvarande 2 år.

Fackligt medlemskap – en stor trygghet när du forskar

Om du känner att forskarutbildningen är något för dig, missa inte att gå med i Fackförbundet ST, vi har ett medlemskap speciellt framtaget för doktorander. Då får du tillgång till kunskap och stöd utifrån de förhållanden som råder på universitet och högskolor.

I medlemskapet ingår grundläggande trygghet som inkomstförsäkring, men du får även tillgång till facklig rådgivning, juridiskt stöd och karriärcoachning. Som doktorandmedlem har du alltid någon att vända dig till om du ställs inför knepiga frågor. Det kan exempelvis vara sådant som rör din handledning, bristande stöd i din forskning, att komma igång med ditt skrivande eller hur du gör för att kunna påverka din arbetssituation.

Bli doktorandmedlem