Sveriges modernaste myndighet

Vilken är Sveriges modernaste myndighet 2021?

Den svenska statsförvaltningen håller mycket hög klass. Men det finns ändå ett behov av att stärka rättssäkerheten, modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen ytterligare. Genom att delta i Sveriges Modernaste Myndighet kan din organisation bidra till fortsatt utveckling.

Sverige har 341 statliga myndigheter som arbetar för att medborgare och företag ska få en bra och effektiv service. Alla myndigheter, stora som små, är inbjudna att delta i utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2021.

Det är ett bra sätt att jämföra sig med de bästa och ta ett steg vidare i utvecklingen. Uppdragen är olika och ofta unika, men utmärkelsen är upplagd så att alla myndigheter kan delta.

Anmälan senast 30 april

Allt som behövs för att anmäla sig är att svara på 55 påståenden om olika egenskaper och åtgärder, som förknippas med en modern myndighet. Anmälan ska göras här senast den 30 april. Efter anmälan kommer du få en återkoppling som jämför myndighetens svar med hur andra sökande myndigheter har svarat.

Om Sveriges modernaste myndighet och Kvalitetsmässan

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet har delats ut sedan 2009 och bygger på målet för den statliga förvaltningspolitiken med en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet, och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. 

Nytt för i år: Hur har myndigheterna hanterat pandemin?

Nytt för i år är att vi också vill passa på att undersöka hur myndigheterna hanterar en aktuell utmaning. Alla myndigheter bjuds därför in att medverka i en skrift med fokus på hur man klarat av att ställa om och hantera coronapandemin.

Även de myndigheter som inte vill delta i utmärkelsen har möjlighet att bidra med sin text i skriften.

Till anmälan