Värva olika målgrupper

ST är fackförbundet för alla på arbetsplatsen - men alla har olika anledning för att gå med i facket. För att lyckas med värvning är det viktigt att anpassa argument och metod utifrån den du pratar med.

Alla på din arbetsplats kan vara med i Fackförbundet ST! Vi har sammanställt tips och vad du kan tänka på när du kommer i kontakt med olika målgrupper på arbetsplatsen. Kom ihåg att alltid börja med att fråga personen om den undrar någonting om facket och avsluta med att ställa frågan om hen vill bli medlem! 

Värva nyanställda

Att värva nyanställda är viktigt. När ni planerar för ert värvningsarbete bör ni åtminstone strukturera upp hur ni ska nå ut till nya på arbetsplatsen! Vi har tagit fram en guide för värvning av nyanställda. Här kommer några viktiga punkter att komma ihåg: 

  • Planera in välkomnande - säg hej!
  • Presentera er och ST - var tillgängliga
  • Följ upp och bjud in till samtal
  • Ställ frågan "vill du bli medlem?"

Ladda ner guiden i sin helhet

Värva studenter

Dagens studenter kan vara framtidens statstjänstemän! Om ni har studenter som jobbar extra eller vikarierar på din arbetsplats kan du alltid informera dem om att de kan bli studentmedlem i ST. Studentmedlemskapet är gratis och innehåller många fina förmåner. Ladda ner guiden längre ned på sidan om du vill veta mer.

Det här erbjuder ST för studenter

Värva doktorander

På vissa av våra arbetsplatser arbetar även doktorander, även de kan vara medlem i ST! Medlemskapet för doktorander kostar bara 80 kr/månad och är anpassat utifrån doktoranders behov. 

Det här erbjuder ST doktorander

Värva chefer

Vi tycker att det är viktigt att ST finns representerat på hela arbetsplatsen, även bland chefer. Då ST är det största facket på statligt uppdrag har vi kunskap om hur det är att vara chef på våra arbetsplatser. Vi vill ge chefer inom statlig verksamhet så goda förutsättningar som möjligt att utföra sitt uppdrag.

Det här erbjuder ST chefsmedlemmar

Att värva en chef kanske inte känns självklart, men chefer behöver också vara med i facket! Kanske räcker det att informera om vad ST vill göra för våra medlemmar och att det finns specifikt stöd för chefer. 

Vad ST vill för chefer