Lönerevisionen 2020

Vad händer med lönerevisionen 2020?

Coronapandemin lyckades vända upp och ner på det mesta i år, även lönerevisionen. Just nu undrar många medlemmar vad som händer med löneökningarna. Vår biträdande förhandlingschef, Oskar Falk, förklarar varför lönesamtalen kan dröja, om du kan få pengar retroaktivt och det värsta; finns det risk att du inte får någon löneökning alls?

När ska lönesamtalen dra igång?

I våras förlängdes de flesta av våra nuvarande kollektivavtal till 30 november i år (utom avtalsområde bransch Kommunikation inom Almega som istället förlängdes till 31 december). Först efter det kommer vi att ha ett färdigt centralt löneavtal. Det centrala avtalet är det som gör det möjligt att förhandla fram ett lokalt avtal som, i sin tur, slutligt reglerar vilket utrymme det finns för löneökningar.

Redan nu kan din arbetsgivare och ditt lokala fack genomföra mycket av det arbete som hör till löneprocessen, till exempel att göra tidsplaner, lönebild och lönekartläggning. Det är också fullt möjligt att genomföra lönesamtal.

Ditt lokala fack kan i stort sett göra klart processen utom de sista stegen. Anledningen till det är att vi inte har ett så kallat ”märke”. Märket är den procentuella löneökning som industrin har förhandlat fram i sina kollektivavtal, och som ligger till grund för övriga centrala avtal.

Kort sagt så är “märket” den siffran som avgör hur mycket du och dina kollegor kan få i löneökning.

Har jag rätt att få löneökningen retroaktivt?

Det är ingen skillnad mot tidigare år som det är just nu. Vi har inte tecknat något nytt avtal, vi har förlängt de vi har. Normalt ger nya avtal, som dragit ut på tiden att förhandla fram, dig rätt att få din löneökning retroaktivt.

Men, retroaktivitet, precis som siffran eller andra frågor vi tar upp i de kommande avtalsförhandlingarna, är just förhandlingsfrågor. Rätten till retroaktiv löneökning är en av många frågor som vi kommer att behöva förhandla om, och vi kommer självklart göra allt vi kan för att behålla den rätten i det nya avtalet.

Pandemin har skapat en speciell situation. Men så är det för andra fackförbund också. Vi kommer inte låta våra medlemmar missgynnas på något sätt. Vi är fast beslutna att göra allt i vår makt för att förhandla fram ett så bra avtal som möjligt, ur samtliga aspekter, för våra medlemmar. 

Finns det en risk att jag inte får någon löneökning?

Ja, dessvärre finns det en sådan risk. I stort handlar det om att följa ”märket” som tecknas av parterna inom den konkurrensutsatta industrisektorn. 

Coronapandemin fortsätter ha stor effekt på ekonomin och det ekonomiska läget generellt, och inom industrin har effekterna synts tydligt. Därför finns det en risk att märket påverkas negativt av den ekonomiska situationen.

En annan aspekt som kan påverka löneökningarna är hur lång avtalsperioden blir. Ett kortsiktigt avtal till exempel, innebär en större risk för utebliven löneökning i detta läge. Samtidigt måste det vägas emot att ett längre avtal också har sina nackdelar. Ett löneavtal som gäller en längre tid kan vara riskabelt i detta ekonomiska läge, då sannolikheten för bra löneökningar är relativt låga. 

Det är svårt att förutse hur länge pandemin kommer att påverka ekonomin. Att omförhandla inom ett eller ett par år kanske ger oss ett mycket bättre utgångsläge för löneökningar. Då gör ett långt avtal oss en otjänst. 

Jag har hört att jag kan få löneförhöjningen snabbare om jag byter fackförbund. Stämmer det?

Lönesättningen utgår generellt från “märket” som vi tidigare varit inne på. Det vill säga en löneökningstakt, med hänsyn till samhällsekonomi och internationell konkurrenskraft. Det finns dock avtal som inte tar hänsyn till märket, så kallade sifferlösa avtal. Det är vanligt bland annat för Saco-förbunden. De som har ett sifferlöst avtal skulle rent tekniskt kunna genomföra processen redan nu.

Vi vet att Saco har gått ut med att de vill driva igenom sin löneprocess, där det finns sifferlösa avtal, oberoende av “märket”. Det verkar dock som att väldigt få arbetsgivare i slutändan kommer att gå med på detta. Även om några förbund skulle lyckas med att tvinga igenom löneprocessen under dessa förutsättningar så är det ett osäkert kort att spela. Det är nämligen väldigt oklart vad det i slutändan skulle innebära för den enskilde medlemmen. 

I ett så här osäkert läge tror vi inte att det är klokt att agera förhastat. Bara för att det går snabbare betyder inte att du får mer i löneökning eller ett bättre avtal generellt. Arbetsgivarverket avråder myndigheter från att genomföra sin lönerevision innan det finns ett märke.

Har du fler frågor om lönerevisionen?

Ta gärna kontakt med din lokala förtroendevald om du har frågor om hur lönerevisionen går på din arbetsplats. För mer generella frågor om lönerevisionen och avtalsrörelsen kontakta gärna oss på ST Direkt.

Är du förtroendevald och har frågor om årets lönerevision? Hör gärna av dig till din avdelning eller sektion, du kan även ringa ST Direkt på 0771-555 444.

 

 

Nyhet

3 saker du (inte) ska säga i lönesamtalet

Det finns gott om tips för att lyckas med lönesamtalet på nätet. Ändå begår förvånansvärt många samma gamla misstag år ut och år in. Här är tre vanliga fallgropar som du bör undvika om du vill ha en bra löneutveckling.