Att teckna lokala kollektivavtal

Syftet med webbinarierna är att du ska få kunskap om varför vi tecknar kollektivavtal, vad man får och inte får teckna lokala kollektivavtal om, samt hur man gör i praktiken.  Du kommer att få med dig kunskap om arbetsrättslagar som har med kollektivavtal att göra och STs olika centrala kollektivavtal samt praktiska verktyg för att teckna lokala kollektivavtal. 

Målgrupp: För dig som är förtroendevald med mandat att förhandla om lokala kollektivavtal.
Innehåll:

  • Varför tecknar vi kollektivavtal?  
  • Vilka olika centrala kollektivavtal finns inom STs område?  
  • Vad får man och vad får man inte teckna lokala kollektivavtal om?  
  • Hur tecknar du ett lokalt kollektivavtal?   
  • Vad är enskilda överenskommelser?   
  • Strategier för omställningsarbete. 

Förkunskap: Facklig grundutbildning för förtroendevalda

Ledighet: Eftersom webbinarierna rör relationen arbetstagare - arbetsgivare har du rätt att titta på dem på betald arbetstid om det ingår i ditt uppdrag att medverka vid förhandlingar om lokala kollektivavtal. Du ska söka ledigt senast två veckor före utbildningsstart men meddela gärna din arbetsgivare så tidigt som möjligt. 

Eftersom det är inspelade webbinarier har du alltså inte möjlighet att chatta med moderator eller föreläsare.

Om du har frågor - ta istället kontakt med ST Direkt: Telefon: 0771-555 444,
E-post: stdirekt@st.org. ST Direkt har öppet vardagar 08.30 - 16.30 (Öppet till 12.30 dag före helgdag).