Rollen som förtroendevald

Webbinariets syfte är att ge dig grundläggande kunskap om rollen som förtroendevald

Tid: ca 60 minuter

Förkunskap: Webbinarium om Förtroendemannalagen

Ledighet: För att titta på detta webbinarie på betald arbetstid söker du ledigt enligt Förtroendemannalagen och Studieledighetslagen. Du ska söka senast två veckor före du tittar på webbinariet/webbinarie-serien.

Kan ses till: 16 juni 2021

Fackförbundet ST är ensamt ansvarig för det inspelade materialet och eftersom det är inspelade webbinarier har du alltså inte möjlighet att chatta med moderator eller föreläsare.

Om du har frågor - ta kontakt med ST Direkt: Telefon: 0771-555 444,
E-post: stdirekt@st.org. ST Direkt har öppet vardagar 08.30 - 16.30 (Öppet till 12.30 dag före helgdag).

Du kan också kontakta din avdelnings-/sektions-/klubbstyrelse – alltså den styrelse som är närmast dig i ditt uppdrag som förtroendevald.

Se webbinariet