Att påverka på arbetsplatsen

Webbinarierna vänder sig till som är förtroendevald inom myndigheter, affärsverk, universitet och högskolor och statsunderstödda stiftelser.

Syfte och mål med webbinarierna: Webbinarierna om att påverka på arbetsplatsen syftar till att du ska få kunskap i lagar och avtal som handlar om påverkan på arbetsplatsen. Du får också med dig verktyg för att samverka samt kommunicera på arbetsplatsen och hur du kan lägga upp förhandlingsstrategier. 

Målgrupp: Förtroendevalda inom AGV-området med mandat att förhandla och/eller sitter i centrala samverkansgrupper.

Innehåll:

  • Medlemsinflytande och MBL
  • Arbetsmiljö
  • Samverkan
  • Förhandlingsstrategi

Förkunskap: Facklig grundutbildning för förtroendevalda

Ledighet: Eftersom webbinarierna rör relationen arbetstagare - arbetsgivare har du rätt att titta på dem på betald arbetstid, om det ingår i ditt uppdrag att förhandla. Du söker ledighet enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen. 
Du ska söka ledigt senast två veckor före utbildningsstart. 

Eftersom det är inspelade webbinarier har du alltså inte möjlighet att chatta med moderator eller föreläsare.

Om du har frågor - ta istället kontakt med ST Direkt: Telefon: 0771-555 444,
E-post: stdirekt@st.org. ST Direkt har öppet vardagar 08.30 - 16.30 (Öppet till 12.30 dag före helgdag).