STs påbyggnadsutbildning arbetsmiljö

Arbetsmiljö Påbyggnad  

Webbinarierna för arbetsmiljö påbyggnad syftar till att ge dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor en förståelse för vad som skapar väl fungerande arbetsplatser och vilka krav detta ställer både på chefer och medarbetare. 

Målgrupp: Webbinarierna är till för dig som är förtroendevald och det ingår i din roll att arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Förkunskap: Facklig grundutbildning eller grundläggande arbetsmiljöutbildning

Innehåll:

  • Målbild gällande arbetsmiljö
  • Grundläggande regelverk för arbetsmiljöarbetet
  • Verktygslåda i arbetsmiljöarbetet
  • Handlingsplan/Riskanalys

Ledighet: För dig som är förtroendevald där det ingår i din roll att arbeta med arbetsmiljöfrågor: För att titta på webbinarieserien på betald arbetstid söker du ledigt enligt Förtroendemannalagen och Studieledighetslagen. Du ska söka senast två veckor före du tittar på webbinarie-serien.

För dig som är skyddsombud: Du har rätt att titta på webbinariet/webbinarie-serien på betald arbetstid i enlighet med arbetsmiljölagen samt förarbeten och EU-direktiv. Arbetsgivaren måste godkänna ledighet innan du tittar på webbinariet/webbinarieserien på betald arbetstid. Du söker ledigt senast två veckor innan du tittar på webbinariet/webbinarieserien

Eftersom det är inspelade webbinarier har du alltså inte möjlighet att chatta med moderator eller föreläsare.

Om du har frågor - ta istället kontakt med ST Direkt: Telefon: 0771-555 444,
E-post: stdirekt@st.org. ST Direkt har öppet vardagar 08.30 - 16.30 (Öppet till 12.30 dag före helgdag).