STs omställningsutbildning

Omställningsutbildning

För dig som är förtroendevald inom myndigheter, affärsverk, universitet och högskolor och statsunderstödda stiftelser.

Syfte och mål med webbinarierna: 

Att ge dig som deltagare tillräckliga kunskaper om regelverket för att kunna informera medlemmar och andra förtroendevalda om vad som gäller och för att vara en stark part i förhandlingar med arbetsgivaren. Du ska också kunna arbeta fram fackliga strategier för det lokala omställningsarbetet.  

Målgrupp: Webbinariet är till för dig som är förtroendevald med mandat att förhandla omställningar inom myndigheter, affärsverk, universitet och högskolor och statsunderstödda stiftelser.  

Förkunskapskrav: Facklig grundutbildning

Innehåll:   

  • Anställningsskydd enligt lag och avtal  
  • Turordningsavtal  
  • Omställningsavtal  
  • Avtal om lokala omställningsmedel   
  • Strategier för omställningsarbete  

Ledighet: För att titta på denna webbinarieserien på betald arbetstid söker du ledigt enligt Förtroendemannalagen och Studieledighetslagen. Du ska söka senast två veckor före du tittar på webbinarieserien.

Eftersom det är inspelade webbinarier har du alltså inte möjlighet att chatta med moderator eller föreläsare.

Om du har frågor - ta istället kontakt med ST Direkt: Telefon: 0771-555 444,
E-post: stdirekt@st.org. ST Direkt har öppet vardagar 08.30 - 16.30 (Öppet till 12.30 dag före helgdag).