Två personer på en arbetsplats

Webbinarier för förtroendevalda

STs inspelade webbinarier för dig som förtroendevald är ett stöd i ditt uppdrag. Du får kunskaper och verktyg som du kan använda för att företräda medlemmar och organisera det fackliga arbetet på arbetsplatsen.

På grund av coronapandemin tvingades vi ställa in våra fysiska fackliga grundutbildningar under större delen av vårterminen. Vi har därför gjort om delar av utbildningen till webbinarier. Dessa sändes i maj 2020. Vi spelade dock in dessa så att du som inte kunde vara med på livesändningarna kan se dem i efterhand, eller du som var med, kan se dem igen.

Eftersom det är inspelade webbinarier har du alltså inte möjlighet att chatta med moderator eller föreläsare. Om du har frågor - ta istället kontakt med ST Direkt: Telefon: 0771-555 444, E-post: stdirekt@st.org. ST Direkt har öppet vardagar 08.30 - 16.30 (Öppet till 12.30 dag före helgdag).

När du kommer till respektive webbinarie måste du ange din e-post. Detta krav har sin grund i att vi registrerar vilka som har tittat på webbinarierna.

Del 1 A: Förtroendemannalagen

Innehåll:

  • Grundläggande kunskap om förtroendemannalagen

Tid: 60 minuter

Förkunskapskrav: Inga  

Ledighet: För att titta på detta webbinarie på betald arbetstid söker du ledigt enling förtroendemannalagen och studieledighetslagen.

Länk till webbinarie

Del 1 B: Medbestämmandelagen

Innehåll:

  • Grundläggande kunskap om medbestämmandelagen

Tid: 60 minuter

Förkunskapskrav: Inga

Ledighet: För att titta på detta webbinarie på betald arbetstid söker du ledigt enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.

Länk till webbinarie

Del 1 C: Arbetsmiljö

Innehåll:

  • Grundläggande kunskap om

- Arbetsmiljölagen
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Organisatorisk och social arbetsmiljö

Tid: 60 minuter

Förkunskapskrav: Inga

Ledighet: För att titta på detta webbinarie på betald arbetstid söker du ledigt enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.

Länk till webbinarie

Del 1 D: Samverkan 

Innehåll:

  • Grundläggande kunskap om samverkan på arbetsplatsen

Tid: 60 minuter

Förkunskapskrav: Webbinarium om medbestämmandelagen och arbetsmiljö

Ledighet: För att titta på detta webbinarie på betald arbetstid söker du ledigt enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.

Länk till webbinarie

Del 2 A: Kommunikation

Innehåll:

  • Grundläggande kunskap om kommunikation mellan parterna på arbetsplatsen

Tid: 60 minuter   

Förkunskapskrav: Inga

Ledighet: För att titta på detta webbinarie på betald arbetstid söker du ledigt enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.

Länk till webbinarie

Del 2 B: Parterna på arbetsplatsen, att organisera facket och att värva medlemmar

Innehåll:

  • Grundläggande kunskaper i

- Parterna på arbetsplatsen
- Att organisera facket på arbetsplatsen
- Värva medlemmar

Tid: 60 minuter

Förkunskapskrav: Inga

Ledighet: Detta webbinarie kan du inte se på betald arbetstid då det mestadels handlar om att värva medlemmar till ST. Däremot kan du söka ledigt enligt studieledighetslagen och vara studieledig utan lön.

Länk till webbinarie

Del 2 C: Lön och lönebildning

Innehåll:

  • Grundläggande kunskap om lönebildning och kollektivavtal om lön

Tid: 60 minuter

Förkunskapskrav: Webbinarium om medbestämmandelagen

Ledighet: För att titta på detta webbinarie på betald arbetstid söker du ledigt enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.

Länk till webbinarie

Del 2 D: Lagen om anställningsskydd

Innehåll:

  • Grundläggande kunskap om lagen om anställningsskydd

Tid: 60 minuter

Förkunskapskrav: Webbinarium om medbestämmandelagen

Ledighet: För att titta på detta webbinarie på betald arbetstid söker du ledigt enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.

Länk till webbinarie

Folksams medlemsförsäkringar

Innehåll:

  • I denna inspelning går Benny Granberg från Folksam och Erik Söderlund, försäkringssamordnare på Fackförbundet ST, igenom våra medlemsförsäkringar och dess innehåll efter bytet av försäkringsbolag i januari 2020.

Webbinariet spelades in 2020-05-19 och var öppet för deltagande för STs förtroendevalda. 

Länk till webbinarie