Person på fik.

Temperaturmätaren 2018

I STs Temperaturmätare 2018 har skyddsombud och medlemmar på statliga myndigheter, verk och bolag svarat på frågor om fysisk och psykisk arbetsmiljö.

Utsatt arbetsmiljö

De som ofta eller dagligen möter medborgare i sitt arbete har en mycket utsatt arbetsmiljö. Det visar Fackförbundet STs medlemsundersökning om arbetsmiljön i staten 2018.

ST har frågat drygt 4 000 medlemmar om hur deras arbetsmiljö ser ut. Ju oftare en anställd har medborgarkontakter desto sämre upplever denne sin arbetsmiljö. Det gäller exempelvis för STs medlemmar på Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Skatteverket.

Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar och intensifiera arbetet för en god arbetsmiljö. Regeringen behöver också se över det årliga effektiviseringskravet som finns inom statlig sektor. Bristerna i arbetsmiljön försämrar förutsättningarna för STs medlemmar att göra ett bra jobb och det försvårar för arbetsgivarna att behålla och rekrytera ny personal. I förlängningen får detta allvarliga konsekvenser för hela samhället, kommenterade Britta Lejon förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Läs hela rapporten

Du kan ladda ner och läsa rapporten i sin helhet nedan. Där finns även en presentation av de viktigaste slutsatserna.

Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.