Har jag rätt till en fast anställning om jag haft flera tidsbegränsade anställningar?

Det beror på. Den tidigare konverteringsregeln i §5 LAS där du ska ha haft vikariat eller allmän visstidsanställning (AVA) i mer än två år under en femårsperiod finns kvar.  

Om ditt nuvarande anställningsavtal, med AVA, är skrivet efter 1 maj 2016 så kan du omfattas av en ny kompletterade regel i LAS.

Den nya regeln innebär att du behöver kontrollera om dina tidsbegränsade anställningar (allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete) löper utan mer än sex månaders mellanrum. Den här perioden kan således vara mer än fem år.

Om du får ihop mer än två år av AVA under denna period så uppfyller du villkoren för en tillsvidareanställning.