Gäller omställningsavtalet vid utlokalisering?

En arbetstagare som är arbetsskyldig på en ny ort i samband med en utlokalisering, men som väljer att inte följa med och därför säger upp sig själv, omfattas av omställningsavtalet.

Ett krav är att man varit anställd minst ett år. I en sådan situation aktualiseras inte den förlängda uppsägningstiden.