Är jag utsatt för trakasserier?

Trakasserier utmärks av att du som är utsatt upplever dig kränkt med utgångspunkt i någon av de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Många gånger kan flera diskrimineringsgrunder samverka, t.ex. etnicitet och sexuell läggning.  

Exempel på situationer som kan vara trakasserier:

  • Du blir orättvist och annorlunda behandlad för att du är gravid (kön). 
  • Du blir förlöjligad av en kollega på grund av din transidentitet (könsöverskridande identitet eller uttryck). 
  • Du blir utsatt för rasistiska påhopp (etnisk tillhörighet). 
  • Dina kollegor skämtar på din bekostnad för att du bär en religiös symbol eller äter särskild kost på grund av din tro (religion eller annan trosuppfattning). 
  • Du blir utfryst ur den sociala gemenskapen för att du har ett anpassat arbete på grund av din neuropsykiatriska och/eller fysiska funktionsnedsättning (funktionsnedsättning). 
  • En kollega vägrar samarbeta med dig för att hen är homofob (sexuell läggning). 
  • Du bjuds  inte in till gemensamma sociala aktiviteter efter arbetstid för att de tycker att du är för gammal (ålder). 

Om du är utsatt för trakasserier ska du agera på samma sätt som om du är utsatt för sexuella trakasserier (jag har blivit utsatt för sexuella trakasserier länk). Du behöver alltså medvetandegöra personen som utsätter dig om att du upplever dig trakasserad, anmäla det enligt rutinerna på din arbetsplats och dokumentera det inträffade.  

Läs mer om hur du går vidare här