Nu stress-vaccinerar vi Sverige

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Det ironiska är att stress ofta beror på just jobbet. Eller snarare en stressig arbetsplats. Men trots att stress drabbar massor med människor så ligger lösningen inte hos enskilda individer. Stressen är ett organisatoriskt problem som vi måste arbeta tillsammans med. Men det börjar med dig.

Läs vår kravlista mot stress

Kraven riktar sig indirekt till politiker och arbetsgivare. Men för att få dem att agera måste fler sätta press. Så när du är du läst färdigt – skicka den här länken till din chef, en vän eller arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. För dig, din arbetsplats och hela landet – nu vaccinerar vi Sverige mot stress.

Stressvaccin

Om vi ska klara kraven måste fler anställas

Det går inte att bara effektivisera och strukturera om. Det behöver anställas fler – speciellt inom statlig verksamhet och infrastruktur. Vi har blivit fler i landet och därför behöver vi bli fler som jobbar med stöd och service till invånarna.

De med mycket ansvar måste ha goda förutsättningar

När anställda på medborgarnas uppdrag drabbas av stress drabbar det inte bara individer utan också rättssäkerheten då risken för felaktiga beslut ökar. Vi kräver ökad bemanning samt nolltolerans mot hot och våld. Och bättre konsekvensanalys inför politiska beslut för att komma till rätta med detta.

Stress

Trygga anställningar ska vara norm

Visstidsanställningar gör att anställda inte vågar säga vad de tycker av rädsla att inte få sitt kontrakt förlängt. De många olika anställningsformerna måste minska. Vi måste slopa den speciella visstidsanställning som finns för statlig sektor i anställningsförordningen. Och vi måste reformera bestämmelserna för allmän visstid.

Alla anställda ska ha inflytande och känna delaktighet

Du ska kunna påverka arbetets innehåll, arbetstempo eller arbetstidens förläggning. Och ha möjlighet att föreslå förändringar eller påtala brister. Exempelvis genom regelbundna medarbetarsamtal ihop med din arbetsgivare.

Chefer måste få vara chefer

Chefen är ytterst ansvarig för sina anställdas arbetsmiljö och behöver både kunskap och tid att vara just chefer. De måste få mer stöd kring administration, ekonomi, kommunikation och personaladministration. Därför behövs fler medarbetare men också att personalgrupperna inte är för stora.

Stress smittar

Det måste finnas en gräns mellan arbete och fritid

Det måste bli tydligare vad som förväntas av dig som anställd och när du helt är ledig. Till exempel genom en policy som reglerar när du behöver vara tillgänglig på mail och mobil. Om du förväntas ha jour utöver din vanliga arbetstid kan du ha rätt till ersättning för det.

Vi måste agera nu – prioritera arbetsmiljön

Att människor blir utbrända är ingen naturlag som vi måste acceptera. Det går att förebygga. Om arbetsplatsen har mer än fem anställda ska det därför finnas ett skyddsombud som håller koll på arbetsmiljön och kontrollerar att arbetsgivaren lever upp till de krav som finns.

Stressjouren

Riskerar din arbetsplats också att drabbas av stress?

Ring oss på 08-790 52 21 så hjälper vi dig att göra din arbetsplats mer motståndskraftig för en av vår tids största folksjukdomar.

Ta del av hela vaccinationsprogrammet

Läs hela kravlistan med åtgärder mot stress. När du är klar, skicka länken vidare till en kollega, vän eller makthavare. 

Nationellt vaccinationsprogram mot stress (PDF)