Stöd i arbetet mot sexuella trakasserier

Det finns gott stöd både i Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen för att arbeta aktivt för att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Men det kan vara svårt att veta var man ska börja.

Sätt stopp - Råd i arbetet mot sexuella trakasserier

ST har tagit fram en handledning för hur du som är förtroendevald kan arbeta med frågan sexuella trakasserier. Handboken ska ge verktyg för att kunna stötta en medlem som blivit utsatt, men också ge tips kring hur man kan få igång ett bra förebyggande arbete. Handledningen hittar du längst ned på sidan.

Annat stöd

  • Kontakta ST Direkt på 0771 555 444 eller stdirekt@st.org
  • Ladda ner TCOs skrift Bryt Tystnaden.
  • Diskrimineringsombudsmannen hemsida beskriver utförligt vad som definieras som sexuella trakasserier och hur arbetsgivarens ansvar ser ut.
  • ST har flera arbetsplatsseminarium om både arbetsmiljö och normkritik som en ombudsman kan komma ut och hålla. Kontakta din avdelningsombudsman för mer information.
  • Sitter du i en avdelningsstyrelsen finns också möjlighet att få stöd i det förebyggande arbetet från STs likabehandlingsgrupp. Skicka en förfrågan till engagemang@st.org.