Fackligt arbete mot sexuella trakasserier

Det finns mycket stöd både i arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen för att aktivt arbeta med att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Här har vi samlat handböcker och råd för hur du som fackligt förtroendevald kan arbeta mot sexuella trakasserier.

Sätt stopp - Råd i arbetet mot sexuella trakasserier

Vi har tagit fram en handledning för hur du som är förtroendevald kan arbeta med frågan sexuella trakasserier. I handboken hittar du verktyg för att stötta en medlem som blivit utsatt, men också tips kring hur man kan få igång ett bra förebyggande arbete. Handledningen hittar du att ladda ned längre ned på sidan.

TCOs handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet 

TCOs handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet vänder sig till dig som är fackligt förtroendevald och är en praktisk guide i arbetet mot sexuella trakasserier. Den är ett stöd för att förtroendevalda ska kunna vara pådrivande så att arbetsgivaren uppfyller kraven i både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagstiftningen.

Handbokens två huvudteman:

 1. Det förebyggande arbetet för att förhindra förekomsten av sexuella trakasserier och repressalier som sker i samverkan mellan arbetsgivare och den fackliga organisationen och dess förtroendevalda.
 2. Vad som krävs av arbetsgivaren om sexuella trakasserier inträffar på arbetsplatsen.

Innehållet i handboken:

 • Vad är sexuella trakasserier och repressalier?
 • Det förebyggande arbetet
 • Den förtroendevaldas roll
 • Om sexuella trakasserier inträffar på arbetsplatsen
 • Om arbetsgivaren inte följer lagen

Ladda ned handboken längre ned på sidan.

TCOs fördjupning till handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet

I den här fördjupningen finns mer utförliga beskrivningar av de regler som finns på området, bakgrunden till bestämmelserna och hur dessa bör tillämpas på bästa sätt. I boken redogörs även för de viktigaste rättsfallen på området.

Ladda ned handboken längre ned på sidan.

Annat stöd

 • Kontakta ST Direkt på 0771 555 444 eller stdirekt@st.org
 • Diskrimineringsombudsmannens hemsida beskriver utförligt vad som definieras som sexuella trakasserier och hur arbetsgivarens ansvar ser ut.
 • ST har flera arbetsplatsseminarium om både arbetsmiljö och normkritik som en ombudsman kan komma ut och hålla. 
 • Sitter du i en avdelningsstyrelsen finns också möjlighet att få stöd i det förebyggande arbetet. Kontakta din avdelningsombudsman för mer information. 
Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.