Stöd i arbetet mot sexuella trakasserier

Det finns gott stöd både i Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen för att arbeta aktivt för att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Men det kan vara svårt att veta var man ska börja.

Sätt stopp - Råd i arbetet mot sexuella trakasserier

ST har tagit fram en handledning för hur du som är förtroendevald kan arbeta med frågan sexuella trakasserier. Handboken ska ge verktyg för att kunna stötta en medlem som blivit utsatt, men också ge tips kring hur man kan få igång ett bra förebyggande arbete. Handledningen hittar du längst ned på sidan.

TCOs handbok mot sexuella trakasserier 

TCOs handbok (finns att ladda hem här nedan) vänder sig till fackligt förtroendevalda, och är en praktisk guide i arbetet mot sexuella trakasserier. Den är ett stöd för att förtroendevalda ska kunna vara pådrivande så att arbetsgivaren uppfyller kraven i både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagstiftningen.

Handboken har två huvudteman

 1. Det förebyggande arbetet för att förhindra förekomsten av sexuella trakasserier och repressalier som sker i samverkan mellan arbetsgivare och den fackliga organisationen och dess förtroendevalda.
 2. Vad som krävs av arbetsgivaren om sexuella trakasserier inträffar på arbetsplatsen.

Innehållet i handboken

 • Vad är sexuella trakasserier och repressalier?
 • Det förebyggande arbetet
 • Den förtroendevaldas roll
 • Om sexuella trakasserier inträffar på arbetsplatsen
 • Om arbetsgivaren inte följer lagen

Annat stöd

 • Kontakta ST Direkt på 0771 555 444 eller stdirekt@st.org
 • Diskrimineringsombudsmannen hemsida beskriver utförligt vad som definieras som sexuella trakasserier och hur arbetsgivarens ansvar ser ut.
 • ST har flera arbetsplatsseminarium om både arbetsmiljö och normkritik som en ombudsman kan komma ut och hålla. Kontakta din avdelningsombudsman för mer information.
 • Sitter du i en avdelningsstyrelsen finns också möjlighet att få stöd i det förebyggande arbetet från STs likabehandlingsgrupp. Skicka en förfrågan till engagemang@st.org.
Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.