Grupp förhandlar lön

Stöd i det lokala lönearbetet

Lönearbete pågår hela året. Här hittar du stöd kring hur er avdelning kan arbeta för att bedriva långsiktigt lönearbete och teckna lokala löneavtal. Du hittar också värvande informationsblad om STs lönepolitik och en broschyr med stöd inför medlemmens kommande lönesamtal.

Allt du behöver veta om ramavtalet för löner

I den här skriften hittar du ramavtalet för löner (RALS), med partsgemensamma kommentarer och råd för hur ni kan arbeta för att komma framåt i lönebildningen på er arbetsplats. Syftet är att tydliggöra och underlätta det lokala arbetet så att ni kan få ut så mycket av era löneförhandlingar som möjligt, nu och på sikt.

Ladda ner RALS

Värvande informationsblad om STs lönepolitik

Enkelt trycksak om STs lönepolik som du lätt kan använda för att dela ut i farten, använda i frukostpåsen eller lämna i fikarummet. Trycksaken lyfter de viktigaste punkterna i STs lönepolik med ett fokus på värvning.

Till infobladet

Stöd inför lönesamtalet

En folder med tips och stöd inför lönesamtalet. Dela ut den på din arbetsplats till medlemmar och tipsa om att den går att ladda ner/skriva ut online. Du kan också använda den för att visa blivande medlemmar om fördelarna med att gå med i ST.

Till foldern

Förklara STs lönepolitik

I STs lönepolitik tar vi en tydligt ställning för hur vi tycker att frågan om lön ska hanteras och utvecklas. Som förtroendevald ska du känna dig trygg när du pratar lön med medlemmarna på din arbetsplats. Därför har vi tagit fram det här materialet så att du ska kunna läsa in dig på bakgrunden till våra ställningstaganden.

Både våra argument och ställningstaganden kommer från ett långt arbete tillsammans med våra medlemmar och förtroendevalda.

Våra argument för en bra löneutveckling

Så beställer du material

Vill du ha materialet i tryckt form så beställer du det genom ST Butiken. Hur det går till kan du läsa om här.

Nyhet

3 saker du (inte) ska säga i lönesamtalet

Det finns gott om tips för att lyckas med lönesamtalet på nätet. Ändå begår förvånansvärt många samma gamla misstag år ut och år in. Här är tre vanliga fallgropar som du bör undvika om du vill ha en bra löneutveckling.