Stipendiat berättar: kan menskoppar öka jämställdheten i Uganda?

Att ha mens borde inte vara komplicerat, men för många kvinnor och tjejer runt om i världen är det tyvärr det. På grund av bristfällig tillgång till bra mensskydd och sanitära utrymmen, samt sociala normer och tabun kring mens exkluderas kvinnor från samhället.

Mens är ett hinder för många kvinnor i världen

Under mensen tvingas många stanna hemma från skola och arbete och vissa får hälsoproblem som ignoreras. Det kränker flera av de grundläggande mänskliga rättigheterna, så som rätten till utbildning, rätten till reproduktiv hälsa och rätten att inte bli diskriminerad. I längden fördjupas de rådande sociala ojämlikheterna mellan kvinnor och män. Trots dessa konsekvenser förbises menstruation och kvinnlig reproduktiv hälsa i många policys, i skolor och på arbetsplatser.

Med syfte att öka förståelsen för den diskriminering kvinnor och tjejer utsätts för i samband med menstruation, och hur sådan diskriminering kan förhindras, valde jag att genomföra en fältstudie för att samla in material till min kandidatuppsats i utvecklingsstudier. Jag blev tilldelad STs Internationella stipendium, vilket bidrog till att göra resan möjlig.

Kan förbättrade mensskydd bidra till ökade möjligheter i arbetslivet?

Under nio veckor var jag i Uganda för att undersöka vilken inverkan förbättrade mensskydd har på kvinnor och tjejers möjligheter och välmående. Jag valde att undersöka användningen av menskoppar och tog kontakt med en ideell organisation som heter Menstrual Cup Uganda. Med hjälp från dem intervjuade jag omkring 40 kvinnor som använde menskoppar.

Att genomföra intervjuer var både utmanande och spännande. Det var svårt att skapa förtroende med intervjupersonerna på grund av tabun kring menstruation. Att jag dessutom var en främling och utomstående krävde att jag fick lägga mycket tid på att skapa trygga intervjusituationer. När intervjuerna väl kom igång var de dock otroligt inspirerande och lärorika. De allra flesta som jag pratade med berättade om positiva effekter de märkt sedan de började använda menskoppen.

Kvinnorna berättar: menskoppen skapar förutsättningar

En menskopp kan samla upp till tre gånger så mycket mensblod som en tampong. För kvinnorna i min studie innebar det att de inte behövde oroa sig över att byta mensskydd när de var på jobbet, där det ofta inte fanns privata toaletter eller tillräckligt med vatten. Det gjorde att de mer effektivt och tryggt kunde utföra sitt arbete.

Kvinnor som arbetade som bönder berättade också att menskoppen gjorde det möjligt för dem att utföra mer fysiskt arbete under menstruationen. Till skillnad från bindor glider koppen inte runt och de behövde inte oroa sig för läckage. Många belyste också de ekonomiska fördelarna med menskoppen. Sådana aspekter är speciellt viktiga i ett låginkomstland som Uganda. För många kvinnor är bindor en stor utgift varje månad, medan en och samma menskopp kan användas i upp till 10 år.

Det är emellertid viktigt att ta hänsyn till kulturella, sociala och ekonomiska kontexter. Flera kvinnor berättade för mig om en oro de kände över att föra in något i kroppen, och hur det skulle påverka framförallt yngre tjejer. Priset för en menskopp i är också relativt högt i Uganda och det var få av de jag intervjuade som sa att de skulle ha råd att lägga ut så mycket pengar själva.

Något så naturligt som mens ska inte hindra människor

Jag hoppas att resultatet från den här studien ska bidra till ökad kunskap om hur man kan främja kvinnor och tjejers grundläggande rättigheter genom tillgång till bra mensskydd. Med tanke på den diskriminering menstruerande kvinnor utsätts för i skolan och i arbetslivet idag är det hög tid att vi inom alla sektorer i samhället belyser detta problem. Vi behöver se till att ingens möjligheter att leva fullvärdiga liv förhindras på grund av något så naturligt som mens.

Alice Castensson studerar Utvecklingsstudier på Uppsala universitet och blev tilldelad STs internationella stipendium för att genomföra en fältstudie.

Nyhet
ITUC-rapport om mänskliga rättigheter

ITUC-rapport om mänskliga rättigheter

I dag släpps världsfacket ITUCs rapport Global Rights Index. Rapporten listar de sämsta och bästa länderna vad gäller mänskliga och fackliga rättigheter.
Nyhet
EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

Det europeiska och globala facket för offentliga tjänster, EPSU och PSI, kritiserar idag i ett gemensamt uttalande EU och Turkiets förslag till lösning för hur flyktingströmmen från Syrien ska hanteras.