Synliggöra Fackförbundet ST

Fackförbundet ST ska synas på våra arbetsplatser. Vi ska tala om vilka frågor vi driver, hålla medlemsmöten och göra aktiviteter även för de som inte valt oss ännu.

Sök pengar för att göra facklig politik synligt lokalt 
Avdelningsstyrelsen tror starkt på vikten av att synliggöra lokalt fackligt arbete och lokal facklig politik på ett både systematiskt och kraftfullt sätt. Det har därför avsatts medel för detta och det finns möjlighet för sektionerna att söka dessa. Varje år avsätter avdelningsstyrelsen 50 000 kronor. Sektionerna kan även söka förbundets "Extra värvningsanslag" som du hittar mer information om här>>

Sök medel för 
framtagande av lokala informationsfoldrar, affischer, kostnader i samband med seminarier, webbutveckling eller annan god idé som synliggör ST lokalt. Vi ersätter för möten som alla på arbetsplatsen bjuds in till - inte vanliga medlemsmöten. Hitta idéer till aktiviteter, prylar och events att söka medel för i idébanken nedan.

Söker gör ni genom att ladda den enkla ansökningsblanketten (interaktiv) och skicka in enligt anvisningar. 

Man kan beviljas upp till 
50% av kostnaden per ansökan. Maximalt belopp per ansökan är 5 000 kr. Utbetalning av beviljade medel sker mot kostnadsredovisning. 

Rapport 
När projektet är genomfört krävs att vi får en rapport med bilagor (kvitton, affischkopior, fakturor), ladda hem och fyll i interaktiv rapportblankett nedan. 

Övrigt 
De idéer, foton, layouter eller annat som ni får medel för vill vi att ni skickar till oss. Ni ska också se till att ni äger rättigheterna till dem, så att fler kan dra nytta av dem. Nedan finns några idéer till aktiviteter, dela gärna med er med fler. Allt i syfte att vara till hjälp och stimulans för oss alla. 

Hjälp och stöd 
Ni kan få hjälp och stöd dels genom den manual med råd och tips som tagits fram och som kan laddas ned via länk nedan, dels från avdelningsstyrelsens kontaktpersoner via e-post, synligt.universitet@st.org

 

Tryckt material, rapporter, godis, giveaways och andra prylar hittar du i ST-butiken