Fackförbundet ST är klara med lönerevisionen!

Den 4 maj avslutades lönerevisionen vid Stockholms universitet. Den nya lönen kommer att betalas ut med majlönen.

OFR/S förhandlingsgrupp har bestått av fyra förtroendevalda från Fackförbundet ST och två från Lärarförbundet. Vi har jobbat med buden utifrån STs lönepolitik, det löneökningsutrymme OFR/S förhandlade fram i december 2020 och SU:s lönestatistik som finns för de olika yrkeskategorierna. Vi har granskat lönenivåer och lönehöjningar och efterfrågat motiveringar på vartenda förslag på ny lön. Förhandlingsresultatet innebär inte att alla medlemmar får den lön som vi hade yrkat på, men innebär att arbetsgivaren har kunnat motivera sin lönesättning. En förhandling innebär att man både ger och tar.

 

Om du inte redan fått en inbjudan till ett uppföljande samtal från din lönesättande chef, ta chansen att få motivering på din nya lön och boka ett sådant möte.

 

Hälsningar

STs sektionsstyrelse vid Stockholms universitet