Nytt lokalt löneavtal

Nu är förhandlingarna om ett nytt lokalt löneavtal avslutade.

Det nya avtalet gäller från 1 december 2020 till 30 september 2023. Det lokala avtalet bygger på det centrala avtalet, Ramavtal om löner mm för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2020–2023). De lokala avtalsförhandlingarna flyttades fram eftersom det centrala avtalet prolongerades pga. pandemin.

Det lokala avtalet innebär två revisionstidpunkter, 1 januari 2021 och 1 oktober 2022. Det generella minsta löneökningsutrymmet för första revisionen är 3,2% och för det andra 2,3%, vilket totalt är mer än vad det centrala avtalet ger. Det centrala avtalet innehåller inte heller den här gången någon individgaranti, utan lönesättningen beror helt på arbetsuppgifternas innehåll och ansvar samt prestation.

Den nya doktorandtrappan innebär en ökning med 500 kr på varje stege 1 oktober 2020, 1 oktober 2021 och 1 oktober 2022.

Efter hårda förhandlingar har vi också fått ett engångsbelopp om 1 200 kr som betalas ut med februarilönen samt en extra friskvårdstimme fram till den 30 juni i år.

ST och arbetsgivaren kommer också att partsgemensamt utreda behovet av kompetensutvecklingsinsatser för att skapa förutsättningar för ett digitalt arbetssätt. STs syfte med detta arbete är att ytterligare stärka medlemmarnas digitala kompetenser.
ST och arbetsgivaren kommer också att starta ett arbete med att utveckla dialogen om lönen mellan medlem och chef. Vi återkommer till detta i våra medlemsdialoger.

Den 25 februari kl. 12.00 – 13.00 har du möjlighet att få mer information och ställa frågor om det nya löneavtalet. Det är ett öppet möte, bjud gärna in dina arbetskamrater. En särskild inbjudan med Zoom-länk kommer.