Valberedning

Valberedningen arbetar med att ta fram förslag på ny styrelse. Deras arbete drar igång under hösten inför årsmötet som äger rum i mars.

Alla medlemmar i ST vid universitetet är välkomna att lämna förslag på lämpliga kandidater till STs sektionsstyrelse vid SU inför årsmötet i mars. Valberedningen går sedan igenom och bearbetar förslagen inför årsmötet. Exakt tidsplan kommer finnas senare när datum för årsmötet är beslutat. Utskick kommer att göras till alla medlemmar och det färdiga förslaget kommer att skickas ut senast tre veckor innan årsmötet.

 

Valberedningen 2021/2022 består av:

Maria Svärd Baker (maria.baker@su.se) - Avdelningen för forsknings och samverkansstöd

Maria Tullgren Pearman (maria.tullgren-pearman@su.se) - Romanska och klassiska institutionen

Marie Beckeman (marie.beckeman@edu.su.se) - Institutionen för pedagogik och didaktik