Verksamhetsplan 2020

Det fackliga arbetet har målsättningen att få till stånd så bra anställningsvillkor som möjligt. Genom att fortsätta öka kontakten med medlemmar och anställda så får arbetsplatsombud och övriga förtroendevalda större förutsättningar att påverka i det lokala partsarbetet, lön- och MBL-förhandlingar mm.

Verksamhetsplan 2020

Det fackliga arbetet har målsättningen att få till stånd så bra anställningsvillkor som möjligt. Genom att fortsätta öka kontakten med medlemmar och anställda så får arbetsplatsombud och övriga förtroendevalda större förutsättningar att påverka i det lokala partsarbetet, lön- och MBL-förhandlingar mm.

Vårt förbunds kongressbeslut och vår avdelning inom universitet- och högskoleområdets verksamhetsplan ligger också till grund för våra prioriteringar.

Hållbart arbetsliv:

 • Vid varje omstrukturering och omorganisation begära att risk- och konsekvensanalyser tas fram.
 • Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas på våra arbetsplatser och skyddsorganisationens ställning ska förstärkas och utvecklas.
 • Lokala arbetstids- och flextidsavtal ska följas och alla ska omfattas av restidsavtal så att all arbetstid är betald.
 • Arbeta för att Lunds universitet ska vara en inkluderande arbetsplats och driva ett aktivt arbete för att minska diskrimineringen.
   

Lokal facklig styrka:

 • Öka kunskapen om tillämpningen av MBL.
 • Fortsätta utveckla former för ökat inflytande.
 • Alla ska omfattas av relevant och strategisk kompetensutveckling med hjälp av individuella kompetensutvecklingsplaner.
 • Alla anställningar ska vara tillsvidare.
 • Alla förtroendevalda ska genomgå förbundets stegutbildningar.
 • Öka klubb- och sektionsstyrelsenas kompetens i förhandlings- och villkorsfrågor.
   

Facklig organisering:

 • Fortsätta utvecklingsarbetet med syfte att vara arbetsplatsfacket för alla.
 • Synliggöra och påverka forskarstuderandes villkor.
 • Vår organisationsgrad ska öka genom ett systematiskt synlighets- och rekryteringsarbete.
   

Lön och inflytande:

 • Ge kunskap om och inflytande över hur lönebildning sker både centralt och lokalt.
 • Stärka kunskaperna om kollektivavtalens värde till medlemmarna och potentiella medlemmar.
 • Ge bästa möjliga förutsättningar för medlemmar och anställda att påverka sin lön.
 • Särskilt bevaka stipendiefinansierade forskarstuderande villkor.
 •  

Politikområde universitet och högskolor:

 • Utveckla kunskapen om Fackförbundet STs värdegrund.
 • Stärka arbetsplatsdemokratin genom att utveckla och bevaka medlemsinflytandet vid förändrade arbets-och anställningsordningar.
 • Fackförbundet STs utbildnings- och forskningspolitik ska göras känd på våra arbetsplatser.