Sektion ST inom Universitets-& Högskoleomr/Luleå tekniska universitet

Vi är arbetsplatsfacket för alla, helt enkelt för att vi alla har samma arbetsgivare.

På LTU är vi nu 400 medlemmar där samtliga personalkategorier är representerade.  På alla institutioner och inom verksamhetsstödet finns det arbetsplatsombud som utgör en viktig länk mellan styrelse och medlemmar på arbetsplatsen.

Vår sektion tillhör den rikstäckande avdelningen inom universitets- och högskoleområdet, vilket ger oss styrka även på det nationella planet. Fackförbundet ST tillhör centralorganisationen TCO och är partipolitiskt obundet men vi tar däremot ställning i fackligt politiska frågor utifrån ett medlemsperspektiv.

Fackförbundet ST at LTU currently represent 400 members from all different staff categories. We have workplace representatives (arbetsplatsombud) in place at all departments as well as within the central administration of the university, who serve as an important link between the trade union board and the members of the workplace.
Our section, together with that of other universities in Sweden, belongs to the nationwide department for the University and college area, which gives us strength also at a national level. Fackförundet ST belongs to the central organization TCO and is party politically unbound but does, however, take a position on trade union political issues from a member perspective.

Nyheter

Årets löneenkät

Välkommen på ett digitalt Fika med facket den 27/1 kl 10.00-11.00

Fika med facket info från 17/12 2020

Julfika med quizz via zoom/Christmas coffee with the union and quizz 17 Dec kl.14.00

Styrelsen

Lars Frisk

Lars Frisk

Ordförande
0920-491792
Marika Vesterberg

Marika Vesterberg

Ordförande
0920-491721