Sektion ST inom Universitets-& Högskoleomr/Luleå tekniska universitet

Vi är arbetsplatsfacket för alla, helt enkelt för att vi alla har samma arbetsgivare.

På LTU är vi nu 400 medlemmar där samtliga personalkategorier är representerade.  På alla institutioner och inom verksamhetsstödet finns det arbetsplatsombud som utgör en viktig länk mellan styrelse och medlemmar på arbetsplatsen.

Vår sektion tillhör den rikstäckande avdelningen inom universitets- och högskoleområdet, vilket ger oss styrka även på det nationella planet. Fackförbundet ST tillhör centralorganisationen TCO och är partipolitiskt obundet men vi tar däremot ställning i fackligt politiska frågor utifrån ett medlemsperspektiv.

Fackförbundet ST at LTU currently represent 400 members from all different staff categories. We have workplace representatives (arbetsplatsombud) in place at all departments as well as within the central administration of the university, who serve as an important link between the trade union board and the members of the workplace.
Our section, together with that of other universities in Sweden, belongs to the nationwide department for the University and college area, which gives us strength also at a national level. Fackförundet ST belongs to the central organization TCO and is party politically unbound but does, however, take a position on trade union political issues from a member perspective.

Nyheter

Inför löneförhandlingar 2021

Information angående namninsamling framställd av internationella doktorander och andra forskare vid svenska institutioner för högre utbildning i samarbete med SULF, Fackförbundet ST och SFS-DK.

Information regarding the petition made by international graduate students and other researchers at Swedish institutions of higher education in cooperation with SULF, Union ST and SFS-DK

Permanent residence permits for doctoral students

Kalender

26 Okt

Högt i tak – men var har vi golvet?

Datum: 
26 oktober 18.00 till 19.30
24 Nov

Fika med facket

Datum: 
24 november 09.00 till 09.30
22 Dec

Fika med facket

Datum: 
22 december 09.00 till 09.30

Styrelsen

Lars Frisk

Lars Frisk

Ordförande
0920-491792
Marika Vesterberg

Marika Vesterberg

Ordförande
0920-491721