Sektion ST inom Universitets-& Högskoleomr/Linköpings universitet

är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, universitet och högskolor eller bolag. ST är din fackförening oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter.

Rätten att arbeta fackligt är ingen självklarhet. 2004 fyllde Fackförbundet ST hundra år. Det finns delar av förbundet som är äldre men det som skulle komma att bli dagens ST, Extra ordinaries förening, grundades i november 1904. Då handlade det om att överhuvudtaget få ersättning för arbetet. Idag står fortfarande lönefrågorna i fokus men lika viktigt är att slå vakt om de framsteg i villkor och trygghet som många års fackligt arbete resulterat i.

Att bli vald till facklig representant innebär ett stort förtroende och ansvar.

Vi är stolta över att arbeta med samverkan i de partssammansatta samverkansgrupperna vid Linköpings universitet. Genom samverkan vill vi skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga, där vi litar på varandra och där synpunkter och önskemål tas tillvara.

Men våra förtroendevalda är också våra kollegor. Ibland kräver uppdragen att med kort varsel ta sig an en fråga. Ibland kräver det mycket tid. Visst kan man känna sig lite trött på en förtroendevald kollega som inte är på plats.

Men, kom ihåg att ju mer tid som läggs på det fackliga arbetet desto stabilare grund för alla. Att ifrågasätta förtroendevaldas uppdrag eller den tid som går åt är att ifrågasätta nyttan med samverkan.

Så, var stolt över alla våra förtroendevalda som med stort engagemang och mycket kunskap arbetar för den goda arbetsplatsen, för alla medarbetare.

ST sektionsstyrelse vid Linköpings universitet

Nyheter

Fackförbundet ST vid LiU är med i STegutmaningen – Hur långt kan vi gå tillsammans?

Fackförbundet ST vid LiU är med i STegutmaningen – Hur långt kan vi gå tillsammans

Det självklara – som inte alltid är så självklart för alla

Styrelsen

Ingo Hölscher

Ingo Hölscher

Ordförande
013-28 4015
Maria Hugo Lindén

Maria Hugo Lindén

Vice ordförande
013-28 20 30