Sektion ST inom Universitets-& Högskoleomr/Kungliga Tekniska Högskolan KTH

Sektionen har en egen hemsida. Denna kommer du till via länken nedan.

 

Till sektionens egen sida

Styrelsen

Zofia Laine

Zofia Laine

Ordförande