Sektion ST inom Universitets-& Högskoleomr/Högskolan i Skövde

Styrelsen

Sonja Nohlgren

Sonja Nohlgren

Ordförande
0500-448104