Om oss

Det här är fackförbundet ST inom Göteborgs universitet.

Besöksadress:
Karl Gustavsgatan 12B, vån 4
411 25 Göteborg

Postadress:
Box 100
405 30 Göteborg

Tel: 031-786 1169 eller 031-786 1171

Du är alltid välkommen att skicka mejl till oss på st@gu.se.
 

Vem ska du kontakta?

Om du har frågor om ST eller ditt medlemskap finns det flera sätt att hitta information:

På ST:s webbplats (https://st.org) finns allmän information om fackförbundet, våra värderingar och aktiviteter, föredelar med medlemskapet samt vanliga frågor och svar.

ST Direkt: 0771-555 444. ST:s nationella rådgivning per telefon är öppen alla vardagar mellan 08:00 – 17.00. Skicka en e-post: stdirekt@st.org.

Om du har ett problem på din arbetsplats eller vill fråga något ska du i första hand kontakta ditt arbetsplatsombud https://st.org/st-inom-universitets-och-hogskoleomradet/st-inom-universitets-hogskoleomrgoteborgs-universitet-1

Om det inte finns ett arbetsplatsombud där du arbetar, eller om hen inte kan hjälpa dig, kan du kontakta den inom styrelsen som har ansvar för din fakultet, gå till Om oss och sedan vidare till dina förtroendevalda.

 

Så jobbar ST inom Göteborgs universitet

Här kan du se vilka förtroendevalda som representerar medlemmarna på de olika fakulteterna. På Göteborgs universitet förhandlar facken med arbetsgivaren på fakultetsnivå. Ärenden så som anställningar och organisationsförändringar tas upp på MBL-möten som äger rum varannan vecka vid respektive fakultet. Kontakta den som är ansvarig för din fakultet om du har information eller frågor relaterade till arbetsmiljö, arbetsbelastning, organisationsförändringar eller andra fackliga frågor på din arbetsplats.
 

Fakultet/motsvarande

Gemensamma förvaltningen
Peter Brandt
peter.brandt@gu.se
031-786 1169

Handelshögskolan
Peter Brandt
peter.brandt@gu.se
031-786 1169

Humanistiska fakulteten
Madelen Hansson
madelen.hansson@gu.se
031-786 1171

IT-fakulteten
Madelen Hansson
madelen.hansson@gu.se
031-786 1171

Konstnärliga fakulteten
Madelen Hansson
madelen.hansson@gu.se
031-786 1171

Naturvetenskapliga fakulteten
Anna Nilsson
anna.nilsson@socmed.gu.se
031-786 4300

Sahlgrenska akademin
Madelen Hansson
madelen.hansson@gu.se
031-786 1171

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Madelen Hansson
madelen.hansson@gu.se
031-786 1171

Universitetsbiblioteket
Solveig Persson
solveig.persson@sprak.gu.se
031-786 4585

Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Peter Brandt
peter.brandt@gu.se
031-786 1169

 

Kontakta din valberedning!

Du kan påverka vem som blir förtroendevald. Kontakta valberedningen och föreslå dig själv eller dina kollegor (kontaktuppgifter hittar du på GU:s webbplats).
Magnus Palmgren (ordinarie, sammankallande)
Linus Callheim (ordinarie)
Maria Björkevik (ersättare)

 

Revisorer

De granskar att vi sköter vår ekonomi på ett korrekt sätt:

Eva Young (ordinarie)
Tinna Carlsson (ordinarie)
Rebecca Hall Namanzi (ersättare)