Covid-19

Här kan du hitta information som sektionen lägger upp med anledning av Covid-19

Covid-19 fortsätter att påverka vårt arbete på GU även under höstterminen. ST:s sektionsstyrelse inom Göteborgs universitet gör vårt bästa för att anpassa oss efter situationen och bland annat har vi beslutat att genomföra Fika med facket som zoommöten öppna för alla GU-anställda. Varje möte har ett eget tema.

Doktorandseminariet Finish on time, som fick ställas in i våras, kommer  att genomföras fysiskt den 11 december, under förutsättning att inget oförutsett inträffar. Anmälan går ut senare och mer information ges i den. 

Håll ett öga på Kalendariet för mer information och för att se vad mer som kan dyk upp under hösten. Eventuellt blir det en fortsättning på Hur långt kan vi gå tillsammans, men i skrivande stund är det inte fastslaget än. 

Som i våras löper styrelsens arbete på som vanligt, med diverse förhandlingar, påverkansarbete, medlemskontakter, samverkan med andra förbund, internt arbete osv. Det mesta sker fortfarande digitalt men ett och annat möte genomför vi fysiskt där det är möjligt och där det finns ett egenvärde i att träffas.

Även om vi börjar vänja oss vid det nya är ändå viktigt att vi håller oss uppdaterade, inte minst med tanke på att omvärlden i dagsläget har ett mindre stabilt läge som kan komma att påverka vår arbetsplats. I förekommande fall, vänd dig gärna till några av nedanstående forum för vidare information:

https://st.org/st-inom-universitets-och-hogskoleomradet/st-inom-universitets-hogskoleomrgoteborgs-universitet/covid

https://st.org/corona

https://medarbetarportalen.gu.se/

Fortsatt distansarbete betyder, som tidigare, att sektionsstyrelsen inte kan nås på kansliet på Karl Gustavsgatan, men alla medlemmar kan komma i kontakt med oss via e-post och telefon. Mejla gärna vår funktionsmejl st@gu.se. Som alltid nås vi också på våra e-postadresser och i förekommande fall på våra tjänstetelefonnummer. I första hand kan du som medlem vända dig till ordförande Peter Brandt, peter.brandt@gu.se (786 11 69) eller vice ordförande Madelen Hansson, madelen.hansson@gu.se (786 11 71).

 

Sektionsstyrelsen Fackförbundet ST inom Göteborgs universitet

2020-09-22