Ändring krävs - nya utlänningslagen slår hårt mot doktorander

Sveriges företag och myndigheter är förlorare när doktorander och juniora forskare har fått en längre väg till permanent uppehållstillstånd.

Det skriver Sandra Hellstrand och Kjell Nilsson, styrelseledamöter för ST inom universitets- och högskoleområdet, i en debattartikel i Publikt.

"Svenska skattebetalare finansierar doktorandernas utbildning och forskning i fyra år, men Sverige erbjuder sedan inga trygga möjligheter för dem att stanna kvar i landet."

Tidigare har doktorander från länder utanför EU/EES kunnat få permanent uppehållstillstånd efter fyra års forskarutbildning, men de förändringar i utlänningslagen som trädde i kraft den 20 juli i år har kraftigt försämrat möjligheterna att beviljas permanent uppehållstillstånd. Tillsammans med SULF och Sveriges förenade studentkårer–Doktorandkommittén (SFS-DK) kräver därför Fackförbundet ST att lagen ändras så att doktorander återigen kan få ett permanent uppehållstillstånd efter fyra års forskarutbildning.

Läs hela artikeln i Publikt här.
Kjell Nilsson är även intervjuad i en artikel för Arbetsvärlden, läs den här.