Missa inte sektionens enkät om framtida distansarbete

ST-sektionen vid Göteborgs universitet genomför nu en enkätundersökning om våra medlemmars erfarenheter av och önskemål om distansarbete.

Syftet är att sektionsstyrelsen ska ha en god förankring bland medlemmarna när vi diskuterar med arbetsgivaren hur distansarbete kan tillämpas och organiseras framöver vid Göteborgs universitet. I enkäten ingår bland annat frågor om hur det generellt sett fungerar att arbeta på distans, vilka för- respektive nackdelar som finns med arbete hemifrån och hur undervisning bör bedrivas framöver. Alla enkäter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och kommer att användas på ett sådant sätt att inga enskilda personer eller mindre enheter kan identifieras.

I de undersökningar som Fackförbundet ST genomförde på nationell nivå under förra året visade resultaten att en majoritet av de svarande vill fortsätta att arbeta på distans, åtminstone delvis. I oktober räknar vi med att få svar på om sektionens fördjupade enkätundersökning visar liknande resultat bland ST:s medlemmar inom Göteborgs universitet.