Nytt löneavtal för universitets- och högskoleområdet!

Fackförbundet ST har fått ett nytt tre-årigt avtal likvärdigt övrig arbetsmarknad. Avdelningsstyrelsen har under året arbetat med två insamlingar inför förbundets och förhandlingsorganisationen OFR/SP/O:s framtagande av yrkandena till Arbetsgivarverket.

Läs mer om detaljerna på st.org
 

Den första insamlingen fokuserade på klassiska krav inför lönerörelsen och den andra på pandemi-frågor. Sektionernas medskick, både klassiska frågor som mer inflytande för medlemmarna och nya om arbetsvillkor och arbetsmiljö under pandemin, har tydligt kunnat utläsas i yrkandena. Tack alla medlemmar och förtroendevalda som engagerat er!

Förtroendevalda har under hösten diskuterat yrkandena och andra krav inför de centrala förhandlingarna på sektionskonferensen i september och andra digitala avstämningar med avdelningsstyrelsen. Fackförbundet ST har hållit fem digitala avtalsråd, där universitets- och högskoleområde haft tre ombud. Ombuden har försvarat och beskrivit de behov och krav som medlemmarna tagit fram. Detta har förbundsledningen tagit med sig i förhandlingsarbetet tillsammans med övriga förbund inom OFR/S/P/O. Vi är stolta över det arbete hela förbundet har gjort och hade önskat att Arbetsgivarverket varit lika ambitiösa. Många av de yrkandena vi hade tagit fram, finns nu i flera centrala partsgemensamma arbeten. Vi fortsätter kampen för förbättrade arbetsvillkor för medlemmarna!

Vill du veta mer? Som förtroendevald på en sektion kan du delta i de avstämningar som avdelningen anordnar, se kalender. Som medlem, kan du delta i de medlemsmöten din sektion anordnar.

Hälsningar

Avdelningsstyrelsen