Tack för din medverkan

Publicerad: 2023-05-09

Nyhet Stort tack till sig som svarat på enkäten kring distansarbete. Dina synpunkter är till stor hjälp för det fackliga arbetet.

Resultatet kommer nu att sammanställas och en dragning kommer genomföras i början/mitten av juni. Datum och tid för detta kommer inom kort.