Sammanställning av enkätsvaren

Publicerad: 2023-06-22

Nyhet Ett stort tack till dig som svarade på enkäten om distansarbete. Nu kan du ta del av resultatet.

Här kan du se sammanställningen av svaren som kommer att redovisas i alla ledningsgrupper under hösten. 

Uppföljning distansarbete vid LiU

Rapporten sammanställd av: Hanna Ekelund Strand, Anna Svalin, Ann-Christin Norén och Ulrika Frisk