Glöm inte fylla i löneenkäten!

Publicerad: 2022-11-07

Nyhet I de lokala löneförhandlingarna är det viktigt att ha ett bra underlag för varje individ. Vi önskar därför att så många som möjligt fyller i den digitala lönenkät som sektionsstyrelsen skickat ut med e-post.

Genom svaren på enkäten får vi aktuell kunskap och goda argument gällande var och en av våra medlemmar. Bland annat samlar vi in information om aktuella arbetsförhållanden, prestation och om förändringar som till exempel ökad kompetens, ökat ansvar eller ändrade arbetsuppgifter. All information som skickas in via löneenkäten behandlas konfidentiellt.

Sista svarsdag är den 6 december, så alla har gott om tid att fylla i enkäten. Har du inte fått något mejl, eller har frågor kring enkäten, kontakta oss på adressen: STloneenkat@gu.se.

Individförhandlingarna beräknas dra i gång i slutet av februari och målet är att de ska vara klara i mitten av april. Om allt går enligt plan kan de nya lönerna inklusive retroaktiv lön betalas ut från och med maj.