Klubb ST inom Universitets-& Högskoleomr/Uppsala universitet/Nordiska Afrikainstitutet