Facklig information måndag 22 januari

Facklig information den 22 januari blev inställd. En e-post utskick till ST-medlemmarna har gjort med information vad som är på gång. Tre punkter som skulle ha tagit upp på fackligt information: - RALS - Arbetsmiljö - Fika på jobbet.

RALS (Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet).

 

Förhandling för RALS-avtalet mellan OFR/S och arbetsgivare SPSM på myndighetsnivå är inte klart i nuläget. Det finns några saker som behövs ta itu innan vi kan skriva på avtalet. ST ingår i OFR/S tillsammans med Lärarförbundet.

När avtalet är klart kommer det bli mer aktivitet kring RALS-arbete i Södra regionen.

Mer information till er kring RALS kommer senare till er när allt är klart.

 

ST rekommendera er att kolla närmare på länken: https://st.org/arbetsliv/lon/lonesamtal

 

Arbetsmiljö

 

Just nu är det fortfarande högaktuell att fortsätta arbeta med Organisatorisk och socialarbetsmiljö på Östervångsskolan. Vi har kommit igång arbete med riskbedömningsarbete för att förhindra ohälsa arbetssituationen och det finns fortfarande en del kvar att arbeta vidare.

Om det skulle finnas någon brist på en god arbetsmiljö behöver man säger ifrån till er närmast chef och kollegor så tidig som möjligt för att kunna vidta åtgärder. 

 

Fika på jobbet!

 

ST kommer att bjuda er på fika vid något tillfälle inom de närmast månader på Östervångsskolan. Vi kommer att informera er i god tid när det blir aktuellt.