Klubb ST inom Spårtrafiken/Öv Bolag/Swedtrac Underhåll