Klubb ST inom Spårtrafiken/Öv Bolag/Svensk Tågtrafik AB