Sektion ST inom SiS/Öst

Sektion Öst är en av fyra sektioner i ST inom SiS.

Sektionen har ca 400 medlemmar fördelade på följande institutioner:

  • SiS ungdomshem Bärby
  • SiS LVM-hem Östfora
  • SiS ungdomshem Eknäs
  • SiS LVM-hem Hornö
  • Huvudkontoret
  • SiS ungdomshem Lövsta
  • SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund
  • SiS ungdomshem Rebecka

Styrelsen

Jenny Kingstedt

Jenny Kingstedt

Ordförande
010-453 4077
Patrick Fällman

Patrick Fällman

Vice ordförande
010-453 4282