ST-posten 4, 2019

Medlemsinformation från ST inom PostNord
  • Vår tids största lönedumpare?
  • Ledare Trygghet i livet
  • Uppdateringar kring omorganisation PNG & PNSv
  • Rapport från TCOs kongress
  • Rapport från Fackförbundet STs förbundsstämma
  • Rapport från ST inom PostNords ombudsmöte
  • Historiskt kring omställningsavtalet
  • Fackförbundet ST gör höstturné
  • Medlemsförmåner mm