Pensionsavtal

Vi har numera två stycken pensionsavtal. PA 03 som gäller för de medlemmar som är födda 1987 och tidigare och PA 16 för de som är födda 1988 och senare.

PA 16 är uppdelad i två delar, avdelning I och avdelning II. Avdelning I gäller för medlemmar födda 1988 och senare och avdelning II gäller för medlemmar födda 1987 och tidigare. Reglerna i PA 03 har flyttats över till PA 16 avdelning II. Det innebär att medlemmar omfattas av samma regler och förmåner för tjänstepensionen som tidigare. Medlemmar födda 1988 eller senare omfattas av PA 16, avdelning I.

Det finns en del skillnader mellan de två olika avtalen men de största skillnaderna är: 

Medlemmar tjänar nu in sin pension under hela anställningstiden upp till LAS-åldern (67 år), även vid sjukdom eller föräldraledighet. Tidigare var lägstaåldern för tjänstepensionen 23 år och 28 år för den som tjänade över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB).

Depensionsavtalet finns inte kvar utan ersätts av ålderspension flex.

Ålderspension flex är en extra insättning på 1,5 procent utöver den ordinarie avgiften på 4,5 procent. Den extra insättningen kan användas i slutet av yrkeslivet för att gå ner i arbetstid. Används inte den här möjligheten kan insättningen istället plockas ut i pension. 

Hela avtalet är avgiftsbestämt. Det finns inte längre en förmånsbestämd del över 7.5 IBB. 

Det blir ingen skillnad i villkoren för medlemmar födda -87 eller tidigare. Det gamla avtalet, PA03, har lyfts in i PA16 avdelning II.