Enhetskontakt

Styrelsens enhetskontakter

Medlemmar kontaktar i första hand sina arbetsplatsombud i fackliga frågor. Utöver detta så är styrelsens ledamöter kontaktansvariga mot de enheter som ligger inom sektionens ansvarsområde enligt följande indelning:

Alena Barzngi
Kontaktperson för chefer, kansliet, Serviceenhet Väst, Nationellt servicecenter 1-3 och medlemmar på huvudkontoret placerade i Göteborg 

Magnus Blomqvist
Kontaktperson för Asylprövningsenhet 10 och Återvändandeenheten

Janni Usic
Kontaktperson för Mottagningsenheterna i Borås, Halmstad, Mariestad samt Vänersborg

Robert Sörensson
Enheterna i Örebro

Ingela Lindgren
Kontaktperson för Administrativ enhet 1-2 och Kontaktcenter

Marina Oredsson
Kontaktperson för Ankomstenhet 2-3

Adam Billgardt
Kontaktperson för Asylprövningsenhet 1-5, Tillståndsenhet 1-4, och Statliga ersättningar

Jesper Eriksson Hultén
Förvaltningsprocessenhet 1-2

Zahid Gojak
Förvarsenheterna