Enhetskontakt

Styrelsens enhetskontakter

Medlemmar kontaktar i första hand sina arbetsplatsombud i fackliga frågor. Utöver detta så är styrelsens ledamöter kontaktansvariga mot de enheter som ligger inom sektionens ansvarsområde enligt följande indelning:

Alena Barzngi
Kontaktperson för chefer, kansliet och medlemmar på huvudkontoret placerade i Göteborg 

Magnus Blomqvist
Kontaktperson för Förvaret, Återvändandeenheten och Asylprövningsenhet 9-10

Darko Lipovac
Kontaktperson för Tillståndsenhet 1-5

Eva Delmart-Andersson
Kontaktperson för Administrativ enhet 1

Reger Shafik
Kontaktperson för NSC 1-3, Serviceenhet Väst, Asylprövningsenhet 8 och Kontaktcenter

Shermin Molanian
Kontaktperson för Administrativ enhet 2, Asylprövningsenhet 1-5, Fördelningsenhet 1, Förvaltningsprocessenhet 1-2 och Statliga ersättningar

Janni Usic
Kontaktperson för Mottagningsenheterna i Borås, Halmstad, Mariestad samt Vänersborg

Marina Oredsson
Kontaktperson för Ankomstcenter 2-3