Enhetskontakt

Styrelsens enhetskontakter

Medlemmar kontaktar i första hand sina arbetsplatsombud i fackliga frågor. Utöver detta så är styrelsens ledamöter kontaktansvariga mot de enheter som ligger inom sektionens ansvarsområde enligt följande indelning:

Alena Barzngi
Kontaktperson för chefer, kansliet och medlemmar på huvudkontoret placerade i Göteborg 

Magnus Blomqvist
Kontaktperson för Förvaret och Återvändandeenheten

Janni Usic
Kontaktperson för Mottagningsenheterna i Borås, Halmstad, Mariestad samt Vänersborg

Aron Wahlstedt
Kontaktperson för Asylprövningsenhet 8-10, Förvaltningsprocessenhet 1-2

Ingela Lindgren
Kontaktperson för Administrativ enhet 1-2

Reger Shafik
Kontaktperson för NSC 1-3, Serviceenhet Väst och Kontaktcenter

Marina Oredsson
Kontaktperson för Ankomstenhet 2-3

Taulanta Shatri
Kontaktperson för Asylprövningsenhet 1-5 och Fördelningsenhet 1

Adam Billgardt
Kontaktperson för Tillståndsenhet 1-4, och Statliga ersättningar