Valda arbetsplatsombud och ersättare i region Syd

Sektion Syds lokala arbetsplatsombud och ersättare på enhetsnivå finns tillgängliga för medlemmar (kräver inloggning). Vi publicerar protokoll från valen fördelat på enheter och period