Nya Sektion Syds sektionsstyrelse vald

Årsmötet för Nya Sektion Syd hölls den 17 december via Skype.

Nedan kan man läsa resultatet efter att medlemmarna lagt sina röster:

Ordförande:         Anna Ahnlund, Förvarsenhet 4 Åstorp
1:e vice ordförande:    Fredrik Bergman, Mottagningsenhet 1 Norrköping
2:e vice ordförande:     Christer Blom, Asylprövningsenhet 5 Malmö

Studieorganisatör:    Mikael Vester, Tillståndsprövningsenhet 1 Växjö

Ordinarie ledamöter
Maria Bodsunder, Utlandsenhet 1, Norrköping
Christian Andersson, Tillståndsprövningsenhet 1 Växjö
Jessica Saverstam, Anvisning barn och statlig ersättning nyanlända, Norrköping
Mikael Saveski, Nationellt servicecenter Norrköping
Henrik Andersen, Asylprövningsenhet 2, Malmö
Jerker Karlsson, Asylprövningsenhet 5, Malmö
Paola Valdes Salas, Externfinansieringsenheten, Norrköping
Pernilla Doverud, Tillståndsprövningsenhet 2 Norrköping
Mark Collins, Nationellt servicecenter Malmö

Ersättare
Admal Karic, Nationellt servicecenter Malmö
Camilla Mahrs, Tillståndsprövningsenhet 2 Norrköping
Milo Söderberg, Enheten för samordning av vidarebosättning, Norrköping
Viveka, Appelqvist, Tillståndsprövningsenhet 2 Norrköping

 

Revisorer
Ordinarie revisor    Hanna Grek, Tillståndsprövningsenhet 1 Växjö

Ersättare revisor    Per Magnusson, Tillståndsprövningsenhet 2 Norrköping

Valberedning
Ordinarie        Carina Swanberg, Regionkansli Öst – sammankallande
Ordinarie        Åke Pekkarinen, Förvarsenhet 2 Åstorp
Ordinarie        Rickard Hofstam, Tillståndsprövningsenhet 2 Växjö

Ersättare        Evie Wimmer, Processområde Asyl, Norrköping
Ersättare        Lisa Aldebert, Kontaktcenter 1 Malmö