Nyhetsbrev #3 2021

Till STs medlemmar

Omställning inom region Nord

När det gäller omställningarna inom region Nord så har de centrala förhandlingarna kring orterna Borlänge och Visby kommit igång. 

Generaldirektören har fattat beslut om avveckling av orten Kramfors. Förhandlingar gällande verksamhetsförändring och övertaligheter sker på regional nivå denna vecka.

Lönerevisionen (RALS)

När det gäller lönerna så ska lönesättande cheferna vid det här laget återkopplat vad medlemmarnas nya löner blir. Det gäller för de traditionella lönerna och oenigheterna i lönesättande samtalen. Ni ska också få en motivering av lönesättande chef och har ni inte fått det så ska ni begära det.

Arbetsmiljöfrågor

Nu är alla HAMO-val klara på myndigheten och vi har påbörjat våra samtal med vår regions HAMO (huvudarbetsmiljöombud) Mats Skytt. Vi har många utmaningar inom vår stora region.

Medarbetare på statliga myndigheter uppmanas fortsatt att arbeta hemifrån. Regeringen har förlängt uppdraget till den 15 september. Lokala  riskbedömningar gällande succesiv återgång till kontoren ska göras på varje enhet och skickas in till regionen för sammanställning, senast 5 augusti.

Sommarbemanning

Nu går vi mot sommaren och vi har redan fått högsommarvärme under några veckor. Vi får hoppas på att vi får mer under sommarsemestern också.

Behöver du komma i kontakt med oss under sommaren så hänvisar vi till vår gruppbrevlåda, GB-ST-SektionNord, som bevakas hela sommaren.

På vår hemsida www.st.org/migrationnord kommer vi lägga upp styrelsens semesterlista.

Gäller det allmänna fackliga frågor kan ni även ringa ST Direkt på 0771-555 444. De kanske inte kan svara fullt ut på verksamhetsspecifika som finns på Migrationsverket men det kan ge ett stöd vid akuta situationer.

Vi i sektionsstyrelsen vill passa på att önska alla medlemmar i Sektion Nord en riktig trevlig sommar och vi hoppas att alla ska få en skön semester och vila.

Glöm inte att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd och handhygien.

Sektionsstyrelsen
Sektion Nord

 

Skickades ut: 15 juni 2021