Resultat från årsmötet

Publicerad: 2023-01-27

Nyhet Sektion Väst höll sitt årsmöte den 26 januari då bland annat ny styrelse valdes tillsammans med revisorer och valberedning. Stort tack riktades till avgående styrelseledamot Janni Usic och ersättande ledamöter Taulanta Januzi och Grace Tello. Ett stort tack riktades även till avgående valberedare Aron Wahlstedt och Katrin Gridelli samt avgående revisor Deya Abdul Rahman.

Så här utföll valen:

Ordförande – Alena Barzngi
Vice ordförande – Magnus Blomqvist
Studieorganisatör – Ingela Lindgren

Ordinarie ledamöter
Marina Oredsson
Robert Sörensson
Sandra Bengtsson
Deya Abdul Rahman

Ersättare
Farzad Adelzadeh
Katrin Gridelli

Revisorer
Åsa Bissette – ordinarie
Lotti Szarka – ordinarie 
Gordana Brzovic – ersättare
Jessica Gusso – ersättare

Valberedningen
Eduardo Maturana - ordinarie
Halil Batti - ordinarie
Petter Stjärnström - ordinarie