Kallelse till årsmöte 26 januari

Publicerad: 2022-12-15

Nedan finns kallelse till årsmötet som hålls den 26 januari. Du hittar också information från valberedningen gällande nomineringar.

Observera att din anmälan till årsmötet ska vara inne senast den 16 januari och nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 9 januari.